office@goforth.eu София, България

Обучения

Excellent user scores

Отлична потребителска оценка

Нашите обучения се радват на потребителски оценки от над 9 от 10

Step-by-step Guides

Детайлни материали

Всеки участник получава детайлни материали, за да може винаги да си припомня съдържанието на курса.

Personal Attention

Лично внимание

Всеки курсист може свободно да задава въпроси да получи лично внимание по време на обучението

Small groups

Малки групи

Обученията се провеждат в малки групи до 10 човека, за да може всеки да получи вниманието, което заслужава.

Feedback matters

Мнението Ви е важно

Всеки курсист предоставя обратна връзка и оценява курса, което винаги се има предвид за промяна на съдържанието и стила на преподаване.

Certificate of Completion

Издаване на сертификат

Сертификат за завършен курс може да бъде издаден на всеки участник при заявка

Предлагани курсове

Съдържанието на курсовете представени тук е примерно. Всички курсове могат да бъдат променяни по заявка. Също така е възможно да се създадат съвсем нови курсове, за да отговарят на нуждите Ви! Модули могат да бъдат свободно премахвани, адаптирани или добавяни към курс по заявка.

Просто се свържете с нас и ще намерим решение специално за Вас! Контакт

Ms Excel

В този курс ще научите:

 • Основните елементи на Ms Excel
 • Основи на въвеждането на данни и работа с формули/ функции
 • Отваряне, затваряне и запазване на файл
 • Преименуване на sheet-ове
 • Работа със статистически функции
 • Вмъкване на графики, типове графики
 • Промяна на размера, форматиране и преместване на графики
 • Добавяне, премахване и форматиране на елементите на графики
 • Употреба на функцията IF
 • Работа със загнездени IF функции
 • Работа с функциите AND и OR
 • Сортиране и филтриране на данни
 • Препратки в Excel и тяхната употреба

... и още много!

В този курс ще научите:

 • Употреба на Advanced Filter-и за премахване на дублиращи е стойности
 • Работа със статистически функции като AVERAGEIF и RANK
 • Употреба на функцията IF в комбинация с MIN и MAX
 • Основи на Pivot таблиците
 • Вмъкване на Pivot таблици (чрез бърза връзка)
 • Работа с менюто Value Field Settings в Pivot таблиците
 • Conditional formatting
 • Работа с функцията VLOOKUP
 • Проблеми в работата с функцията VLOOKUP
 • Други функции за справки и търсене - INDEX и MATCH

... и още много!

В този курс ще научите:

 • Изчисляване на основни статистики с функции
 • Инсталиране и работа с Data Analysis ToolPak-а
 • Инсталиране и работа със статистически add-in
 • Работа с именувани клетки за бърза навигация
 • Създаване на динамична графика
 • Създаване на VBA Combo Box-ове и други контроли
 • Работа с функцията INDEX за извличане на данни
 • Създаване на динамична хистограма с помощта на три метода
 • Ефективна работа с функцията VLOOKUP
 • Работа с допълнителни статистически функции

... и още много!

В този курс ще научите:

 • Как бързо да вмъкнете Pivot таблица
 • Как да въведете и използвате филтри
 • Как да използвате Slicer-и
 • Как да използвате множество Slicer-и
 • Как да обвържете множество Slicer-и с множество Pivot таблици
 • Как да използвате PivotChart-ове
 • Как да групирате дати
 • Как да групирате числа
 • Как да промените изгледа на таблицата в Tabular Form
 • Как да използвате Timeline-ове
 • Как да форматирате стойностите в таблицата
 • Как да правите сложни изчисления с Pivot таблицата
 • Как да разкриете данните, използвани от Pivot таблицата
 • Как да създадете Report Filter Pages
 • Как да използвате Calculated Fields
 • Как да използвате Data Model-а, за да комбинирате Pivot таблици

... и още много!

В този курс ще научите:

 • Какво е VBA
 • Обект моделът на Ms Excel
 • Как да запишете макрос
 • Работа с tab-а Developer
 • Изпълнение на макрос
 • Създаване на бутони за изпълнение на макроси
 • Добавяне на макроси към Quick Access Toolbar-a
 • Работа с и разбиране на Visual Basic Editor-а
 • Къде да откриете кода
 • Разбиране на структурата на кода
 • Основи на дебъгването
 • Запазване на файл, съдържащ макроси
 • Работа с Message Box-ове и Input Box-ове
 • Видове Message Box-ове и техните свойства
 • Комуникация с потребителя
 • Структура на Input Box-овете и техните свойства

... и още много!

В този курс ще научите:

 • Деклариране на променливи
 • Видове променливи
 • Употреба на твърдението Option Explicit
 • Работа с If - Then - Else твърдения за анализ на данни, модификация и филтриране в Excel
 • Употреба на For - Next loop-ове за анализ на данни, модификация и филтриране в Excel
 • Работа с прозореца Locals за проследяване състоянието на променливи
 • Изпълнение на кода в Break Mode и работа с Code Break-ове
 • Търсене в кода
 • Работа с Do Until и Do While loop-ове за анализ на данни, модификация и филтриране в Excel

... и още много!

В следните модули ще научите:

Модул 1: Form контроли и ActiveX контроли

 • Работа с Form контроли и ActiveX контроли за създаване на потребителски дашборд
 • Манипулиране на свойствата на ActiveX контроли чрез VBA код

Модул 2: Създаване и работа с UserForm-и

 • Какво представляват UserForm-ите?
 • Създаване на UserForm
 • Манипулиране на свойствата на контроли от Toolbox-а
 • Създаване на списъци за ComboBox-ове
 • Създаване на бутони и обвързването им с код
 • Захранване на Userform кода към макроси и изпълняването му

Модул 3: Масиви и Матрици

 • Работа с променливи от множество измерения
 • Попълване и извличане на данни от масиви

... и още много!

Ms Excel Специализирани Курсове

В този курс ще научите:

 • Основи на симулацията и нейните приложения
 • Преимуществата й над други методи
 • Монте Карло симулация извън Ms Excel -методът top-hat
 • Изграждане на Монте Карло симулационен модел в Ms Excel
 • Дефиниране на симулираната система и необходимите й елементи
 • Подготовка на модела с формули и функции
 • Генериране на случайни числа с функции
 • Различни статистически разпределения и тяхната употреба в симулацията
 • Създаване на макрос за изпълнение на симулацията веднъж
 • Създаване на макрос за изпълнение на симулацията множество пъти
 • Тълкуване на резултатите от симулацията
 • Извличане на необходимите статистики след n на брой симулации
 • Периодът на загряване и защо е важен
 • Промяна на параметрите на модела и ефекта им върху резултатите

... и още много!

В този курс ще научите:

 • Основите на Linear Programming
 • SIMPLEX алгоритъмът
 • Формулиране на проблема и извличане на решение
 • Дефиниране на променливи, цел и ограничения
 • Създаване на модела
 • Добавката Решител
 • Как да инсталирате и използвате добавката Решител
 • Използване на макроси за изпълнение на модела
 • Добавяне на функциите на добавката Решител към библиотеката

... и още много!

Open Office Calc

В този курс ще научите:

 • Основите на Open Office Calc
 • Основните елементи на Open Office Calc
 • Отваряне, затваряне и запазване на файл
 • Преименуване на sheet-ове
 • Работа с основни статистически функции
 • Създаване и форматиране на графики
 • Добавяне, премахване и форматиране на елементите на графики
 • Създаване на хистограми и точкови диаграми
 • Употреба на функцията IF
 • Работа със загнездени IF функции
 • Работа с функциите AND и OR
 • Работа с абсолютни и относителни препратки

... и още много!

В този курс ще научите:

 • Разбиране и обработване на данни
 • Употреба на Advanced Filter-и за премахване на дублиращи е стойности
 • Работа със статистически функции
 • Работа с функцията IF в комбинация с MIN и MAX
 • Основи на работата с Pivot таблици
 • Conditional Formatting

... и още много!

Ms PowerPoint

В този курс ще научите:

 • Основите на Ms PowerPoint
 • Отваряне, затваряне и запазване на файл
 • Вмъкване и обработка на обекти в презентацията
 • Вмъкване на заглавен слайд и избор на тема
 • Вмъкване на брояч на слайдовете
 • Вмъкване и форматиране на изображения
 • Вмъкване и работа с форми
 • Вмъкване и работа със SmartArt
 • Вмъкване и форматиране на графики
 • Вмъкване и работа с анимации
 • Вмъкване и работа с transition-и
 • Добавяне и работа с линкове

…and more!

В този курс ще научите:

 • Как да работите с темплейти
 • Как да избирате цветове, стилове и шрифтове
 • Работа със Slide Master-а
 • Създаване на темплейт
 • Използване на слайдове от съществуваща презентация
 • Работа с Outline View-то
 • Създаване на презентация с Ms Word Outline-а
 • Създаване на слайдове от съществуващ Ms Word документ
 • Създаване на слайдове от текстов файл
 • Създаване на Custom Slide Show
 • Записване на презентация
 • Работа със slide timing-и, репетиране и опции за записване
 • Експортиране на презентация като видео
 • Как да използвате функцията за записване на екрана
 • Как да експортирате записа на екрана като видео файл
 • Как да проследявате промени направени върху презентация
 • Приемане и отхвърляне на промени
 • Използване на add-in-и за повишаване на продуктивността
 • Мигновена промяна на размера на обекти
 • Мигновено позициониране на обекти на конкретни координати на слайда
 • Вмъкване на автоматична GANTT диаграма
 • Импортиране на сетове от икони и готови инфографики в презентацията
 • Мигновена промяна на шрифтовете в презентацията
 • Създаване на динамични лупи, зумиране и ефекти за промяна на цвета

... и още много!

В този курс ще научите:

 • Най-новите тенденции в работата с PowerPoint темплейти и дизайн на слайдове
 • Работа с Morph Transition-а и манипулация на форми
 • Премахване на фона от изображения
 • Сливане на форми за работа с Morph
 • Създаване на пъзел ефект с Morph
 • Създаване на ефекта паралакс
 • Създаване на motion пътеки и работа с тях
 • Създаване на видео слайдове
 • Настройка на опциите за възпроизвеждане на видео
 • Създаване на собствени Picture Holder-и от текст
 • Създаване на собствени Picture Holder-и от форми
 • Как да използвате шрифтове четки
 • Как да конвертирате текст към форми и форми към Picture Holder-и
 • Работа с функцията Zoom
 • Създаване на слайдове със зумиране

... и още много!

Ms Word

В този курс ще научите:

 • Основите на Ms Word
 • Работа с и промяна на Quick Access Toolbar-а
 • Менюто File, преглед на опциите на Ms Word
 • Отваряне, затваряне и запазване на файл
 • Основи на въвеждането и обработката на текст
 • Работа с бързи връзки
 • Undertanding the paragraph marker
 • Създаване на случаен текст
 • Търсене на текст и навигация в документа
 • Форматиране на текст
 • Добавяне на номерирани и неномерирани списъци
 • Работа със Styles, промяна на Styles и създаване на нови Styles
 • Промяна на изгледа на страницата
 • Работа с Page breaks и Section breaks
 • Промяна на ориентацията на страницата
 • Добавяне на Header-и и Footer-и
 • Добавяне на водни печати и промяна на фона
 • Работа с Autocorrect
 • Работа с менюто Find & Replace
 • Работа със Spell Checker-а
 • Принтиране на документа
 • Запазване на файла като PDF
 • Автоматично прикачване на документа към имейл и изпращане
 • Работа с Tab-ове
 • Добавяне и форматиране на Tab-ове
 • Добавяне на Tab Stop-ове, типове Tab Stop-ове
 • Още Tab Stop опции, премахване на Tab Stop-ове
 • Работа с таблици
 • Добавяне на калкулации в таблици, работа с формули
 • Работа с темплейти
 • Създаване и запазване на темплейт
 • Зареждане и модифициране на темплейт

... и още много!

В този курс ще научите:

 • Организиране на документа с Heading Style-ове
 • Създаване на Outline чрез Heading Style-ове
 • Пренареждане на съдържанието на документа чрез стилове
 • Работа с Outline View-то
 • Вмъкване на онлайн и офлайн изображения в документа
 • Промяна на размера и изрязване на изображение
 • Добавяне на рамка и допълнителни ефекти към изображението
 • Работа с Text Wrapping
 • Вграждане на видео в документа
 • Работа с Mail Merge
 • Създаване на Data Source
 • Създаване на Mailing Labels
 • Създаване на Form Letters
 • Създаване на Word Forms
 • Въведение в Develop Tab-а
 • Работа с Text Box-ове, Radio бутони, Combo Box-ове и Check Box-ове
 • Защита на файла
 • Добавяне и премахване на различни видове защита към документа
 • Работа с менюто Review
 • Работа с Track Changes
 • Добавяне и премахване на коментари
 • Създаване на автоматично Съдържание
 • Форматиране и актуализиране на Съдържанието
 • Добавяне на бележка под линия
 • Работа с мениджъра на цитати (Citation Manager)
 • Създаване на автоматична библиография
 • Работа с Captions и Cross-References
 • Добавяне на Table of Figures
 • Добавяне на Cross-References
 • Добавяне на индекс към документа
 • Маркиране на думи за добавяне към индекса
 • Работа с Ms Word Add-in-и

... и още много!

Google Analytics

В този курс ще научите:

Setting up Google Analytics, Google Analytics Basics

 • Google Analytics basics, Google analytics key terms and concepts
 • How to create a Google Analytics account
 • Using the Google Analytics demo account
 • Basics of Accounts, Properties and Views
 • Account User Management
 • Creating and managing Views
 • Using Exclude filters to remove internal and spam traffic
 • Using include filters to monitor specific traffic
 • Setting up Goals, Goals basics

Basics of Google Analytics Reporting

 • Working with Realtime reports
 • Working with Audience reports to understand audience composition
 • Working with Acquisition reports to understand traffic sources and channels
 • Working with Behavior reports to better understand users’ behavior
 • Working with Conversions reports to track goal completions

Basics of Google Analytics customization

 • Creating and using Dashboards
 • Creating and using Custom reports
 • Setting up custom alerts
 • Creating and using Segments

... и още много!

В този курс ще научите:

Advanced Audience reports

 • New vs Returning users
 • Frequency and Recency reports
 • Engagement reports
 • Working with User Explorer reports to analyze user behavior in-depth

Advanced Acquisition reports

 • Setting up marketing campaign tracking using UTM parameters
 • Tracking campaigns
 • Google Analytics and Google Ads integration
 • Working with the Google Ads reports in Google Analytics
 • Google Analytics and Google Search Console integration
 • Working with the Search console reports
 • Working with Social reports to understand the contribution of social media

Advanced Behavior reports

 • Setting up Site search
 • Using Site search reports
 • Setting up events
 • Using Events reports to track important user actions

Advanced Conversions reports

 • Understanding Attribution models
 • Using Assisted conversions reports

Advanced Google Analytics and Google Ads integration

 • Creating Google Analytics audiences using segments
 • Importing audiences into Google Ads
 • Using Google Analytics Goals to set up Google Ads Conversions

... и още много!

Google Ads

В този курс ще научите:

Setting up Google Ads, Google Ads fundamentals

 • Google Ads fundamentals
 • Setting up a Google Ads account
 • Managing billing

Setting up a Google Ads Search campaign

 • Understanding the Google Search and Display networks
 • Understanding Google search partners
 • Understanding locations targeting and exclusions
 • Understanding language targeting
 • Understanding Audiences and audience targeting
 • Setting a campaign budget
 • Understanding bidding strategies
 • Setting up Conversions
 • Understanding Ad rotation

Understanding and creating Extensions

 • Types of extensions, extension fundamentals
 • Setting up different types of extensions

Setting up Ad Groups

 • Understanding the Account, Campaign, Ad Group, Ad and Keyword hierarchy
 • Setting up Ad Groups and adding keywords
 • Basics of keyword types
 • Basics of negative keywords

Creating Ads

 • Text ad guidelines and best practices
 • Writing effective and appealing text ads

Basics of Campaign management and reporting

 • Understanding and using Campaign and Ad Groups reports
 • Understanding Ads & extensions reports
 • Understanding Keywords reports
 • Applying and monitoring the effects of changes on existing campaigns
 • Adding and removing Keywords, Ads, AdGroups, Campaigns

... и още много!

В този курс ще научите:

Keyword Research

 • Keyword theory and match types
 • Using the Keyword Planner tool
 • Using other keyword research tools and practices
 • Creating keywords lists using Ms Excel formulas
 • Създаване и прилагане на списъци с негативни ключови думи
 • Using dynamic keywords

Understanding the Google Ads auction

 • Understanding the Google Ads auction
 • The Quality score and its determinants
 • Understanding Ad Rank and its calculation

Calculating ad profitability

 • Basics of conversion tracking
 • Използване на показатели на рентабилност (ROAS, ROI)

Adjusting Search campaigns

 • Setting up an Ad schedule
 • Understanding Demographics and making exclusions
 • Introducing new search and negative keywords from search terms
 • Using device targeting
 • Using scripts
 • Importing and targeting audiences from Google Analytics
 • Changing and measuring the effects of bidding strategies

... и още много!

Business English

В този курс ще научите:

Basic business vocabulary

 • Vocabulary for describing one’s job, occupation and responsibilities
 • Vocabulary for talking about one’s hobbies, interests and plans
 • Vocabulary for describing work relations
 • Vocabulary for understanding key business and managerial concepts

English for interviews

 • Vocabulary for looking for a job, headhunting, recruiting
 • Business small talk
 • Common interview questions and how to answer them
 • Describing one’s strengths and weaknesses
 • Asking questions during interviews

Commonly used English in the workplace

 • Describing common items in the workplace
 • Interacting with colleagues
 • Asking questions, asking for help, giving advice
 • Arranging meetings and appointments, asking for availability

Describing the organizational structure and compensation

 • Describing the structure of the top management
 • Describing functions and departments
 • Describing the ownership structure of a company
 • Describing promotions, demotions and shifts in the structure
 • Describing different types of compensation
 • Describing vacations, medical leave, maternity leave arrangements
 • Describing different types of fringe benefits

Vocabulary for telephone conversations

 • Vocabulary for beginning business calls
 • Taking and leaving messages, clarifying and correcting information
 • Finishing the call
 • Vocabulary for leaving voicemail messages

Presentation skills

 • Vocabulary for structuring the beginning, middle and end of a presentation or talk
 • Vocabulary for presenting positive and negative arguments
 • Vocabulary for describing causes and effects
 • Describing parts, slides, handouts of a presentation
 • Correcting mistakes during a presentation
 • Phrases for connecting ideas

Describing graphs and trends

 • Vocabulary for presenting and describing graphs and charts
 • Vocabulary for describing trends
 • Describing the degree and direction of change
 • Vocabulary for saying numbers, decimals, fractions
 • Vocabulary for saying dates

Additional business vocabulary

 • Short phrases for everyday English communication
 • Informal communication and slang

… and more!

В този курс ще научите:

English for business networking and small talk

 • Conversation starters in English
 • Introducing yourself at a networking event
 • Joining an existing conversation, inviting people into a conversation
 • Ending a conversation, exchanging contact details
 • Following up after a networking event

Writing Business e-mails

 • Review of the most important capitalization and punctuation rules
 • Starting a professional e-mail, salutations
 • Vocabulary for stating the reason for writing
 • Vocabulary for good and bad news
 • Making proposals in an e-mail
 • Concluding e-mails, formal and informal closings

English for Business Meetings

 • Vocabulary for having a meeting
 • Describing the purpose of a meeting, beginning a meeting
 • Introducing people at a meeting
 • Expressing opinions, agreeing, disagreeing
 • Making recommendations, proposing actions and solutions
 • Vocabulary for controlling the flow of a meeting
 • Vocabulary for closing a meeting, arranging the next meeting

English for managing projects and time

 • Vocabulary for describing the properties of a project
 • Vocabulary for beginning a project – setting objectives, targets
 • Vocabulary for planning a project – defining project schedule, milestones
 • Vocabulary for executing a project – in- and outsourcing
 • Vocabulary for project monitoring and reporting
 • Vocabulary for time management, scheduling
 • Vocabulary for talking about disruptions in the project

English for contracts and negotiations

 • Vocabulary for making offers, counteroffers, reaching an agreement
 • Making concessions and demands
 • Vocabulary for describing clauses, conditions, structure of contracts

Additional business vocabulary

 • Common phrases in general business communication

... и още много!

Език на Тялото

В този курс ще научите:

 • Видовете комуникация - вербална и невербална
 • Основите на науката за езика на тялото и нейната история
 • Защо езикът на тялото е важен
 • Как да разчитаме човешкото лице
 • 7-те неволни лицеви микро-изражения и как да ги разпознаем
 • Как да разчитаме човешкото тяло
 • Как ефективно да използваме езика на тялото, за да увеличим доверието на клиента
 • Как да използваме езика на тялото, за да увеличим продажбите
 • Как да адресираме проблемите на клиентите чрез езика на тялото
 • Как да създадем ефективно кратко представяне
 • Как да използваме невербална комуникация в интернет присъствието си
 • Как да използвате езика на тялото, за да полирате имиджа си
 • Основи на разпознаването на лъжи
 • Как да прецените дали потенциален клиент или партньор е надежден
 • Какво представлява Алфа или лидерското поведение
 • Как да навигирате в ситуации на висок стрес
 • Как да използвате езика на тялото, когато говорите пред аудитории
 • Как да използвате езика на тялото по време на преговори
 • Как да използвате невербална комуникация по време на студени обаждания

... и още много!

Приложна Статистика

В този курс ще научите:

 • Какво е SPSS
 • Работа с Data Editor-а, прозорците Output и Script
 • Отваряне, затваряне и запазване на файлове
 • Изгледите Data и Variable
 • Типове променливи, манипулиране на променливи
 • Именуване на променливи, добавяне на етикети и др.
 • Работа с липсващи стойности
 • Трансформиране на променливи, калкулиране на нови променливи от вече съществуващи
 • Работа с Chart Builder-а за създаване на графики
 • Създаване на хистограми, box plot-ове, графики с колони, кръгли графики, точкови диаграми
 • Създаване и интерпретиране на описателни статистики
 • Работа с менюто Explore...
 • Работа с менюто Descriptives...
 • Работа с менюто Frequencies...
 • Корелация по Pearson, Spearman и Kendall - сравнение и употреба
 • Нормалното разпределение и свойствата му
 • Проверка на нормалното разпределение, Колмогоров-Смирнов тестът
 • Линейна Регресия
 • Предположения на модела и как да ги проверим
 • Проста Линейна Регресия (SLR)
 • Интерпретиране на SPSS SLR output-а
 • Множествена Линейна Регресия (MLR)
 • Интерпретиране на output-а на MLR
 • ANOVA
 • Предположения на модела и как да ги проверим
 • Интерпретиране на ANOVA output-а
 • Работа и сравняване на резултатите от post-hoc тестове
 • Работа с cross tabs
 • Разбиране и интерпретация на Хи Квадрат теста

... и още много!

bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски